Plán činnosti na rok 2016

27.02.2016 10:29

 

Leden

12.1 Výborová schůze– příprava pietního aktu a besedy s Phdr V. Sádlem.

 

Únor

 4.2. Pietní akt u pomníku B. Němcové na Husově náměstí, beseda v SVČ Bájo.

16.2.Výborová schůze Příprava výroční členské schůze 3.3.2016.

Březen

3.3.2016 v 15,- hodin Výroční členská schůze v klubovně zahrádkářů .

18.3.2016 Velikonoční výstava.

 

Duben

Schůze výboru – hodnocení literárních prací dětí ZŠ pro Zlatá slova.

 

Květen

4.5.2016 Zlatá slova – přehlídka v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové.

19.5.2016 Výlet do Prahy – Stavovské divadlo „Jako břitva“- o Boženě Němcové.

 

Červen

14.6.2016 Výler na Boušín.

30.6.2016 Výborová schůze  – hodnocení prvního pololetí.

Září

6.9.2016 Výborová schůze – příprava pořadu Jiřinkových slavností.

9.9.2016 Pořad v rámci Jiřinkových slavností – literární pořad „Poslední fejeton“ z díla Karla Čapka v podání Petra Kostky.

Výlet Vambeřice, Zaháň.

 

Říjen

11.10.2016 Výborová schůze .

 

Listopad

24.11.2016 Předadventní setkání v penzionu Olga s programem.

 

Prosinec

Advent v Ratibořicích

Kontakt

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s. Helena Ducháčová
Družstevní 849
Česká Skalice
55203

Sídlo společnosti:
Husovo náměstí 20
Česká Skalice
55203
603232579 helena.duchacova@seznam.cz